winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen!

Thuiswinkel waarborg            ''

BlueFlaxFlower.gifMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De brancheorganisatie Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (bevordert technische, technologische en bedrijfskundige professionaliteit binnen de textielindustrie) heeft richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geformuleerd met betrekking tot:
- sociale omstandigheden: kinderarbeid, vrije keuze van werkgelegenheid, vrijheid van vereniging en collectief onderhandelen, veilige en gezonde arbeidsplekken, discriminatie, beloning, arbeidsuren en overwerk;
- milieu: materiaalkeuze, ontwerp en inkoop, verpakkingen, afvalscheiding, toepassing van schadelijke chemicaliën, milieuvriendelijke technieken;
- consumentenveiligheid: veiligheid voor de consument;
- invoering en controle: invoering, controle en transparantie, niet-naleving en sancties.

Als Kronenburgh Landgoedlinnen onderschrijven wij nadrukkelijk deze uitgangspunten waarmee de gehele keten wordt bewaakt. Controle op de naleving van deze richtlijnen is in de praktijk echter moeizaam gebleken. Kronenburgh Landgoedlinnen maakt daarom alleen gebruik van Europese producenten die voldoen aan de richtlijnen van de Europese Unie (zie onze merken).

terrytowflaxoyster.JPGDe vraag naar Eco-producten is voor veel winkels nog te gering om deze producten in de schappen te kunnen houden. Kronenburgh Landgoedlinnen wil als webwinkel dit aanbod toch voor u beschikbaar maken en ook met een breder aanbod komen. We onderscheiden twee type eco-producten:
- Eco-Linnen: producten vervaardigd zonder bleekmiddelen, verfstoffen of chemische afwerkingproducten, echter er wordt geen garantie afgegeven betreffende het telen van het vlas en de productie van het garen. Alleen de producent die van het garen een eindproduct maakt, werkt dus ecologisch.
- Eco-keur: bij deze artikelen is de gehele keten onder controle: van akker tot eindproduct.

Ondanks de opmars van synthetische weefsels, blijft linnen de meest natuurlijke en milieuvriendelijke keuze voor kleding en voor de aankleding van het huis. Dankzij voortdurende inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, worden de processen en procédés in de linnenproductie meer en meer verfijnd om de belasting van ons milieu te verkleinen. Bij elke stap in de productie - spinnen, weven en afwerken - past men steeds minder vervuilende methoden toe. Enkele van die recente verbeteringen zijn met name:
- het roten in het water wordt vervangen door het roten op de akker;
- het bleken geschiedt met chloorvrije middelen;
- schadelijke kleurstoffen worden vervangen door nieuwe niet-toxische formules.

Naast deze technologische verbeteringen zijn ook de intrinsieke eigenschappen van linnen en de productie ervan milieuvriendelijk, want:
- vlas is een hernieuwbaar gewas, dat al eeuwen wordt verbouwd;
- alle delen van de plant kunnen worden gebruikt, niets gaat verloren;
- de vlasteelt is uitstekend te integreren in moderne wisselbouwtechnieken;
- de vlasteelt vergt weinig meststoffen en verdelgingsmiddelen (3 keer minder dan bij tarwe en zelfs 13 keer minder dan bij de aardappelteelt);
- de inherente sterkte van linnen garen vermindert de behoefte aan speciale coatings;
- de vezel is volledig bio-afbreekbaar en wordt tegenwoordig gerecycled.